REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Tidspunkt
18.11.2018 kl. 10.00 - 18.11.2018 kl. 17.30
Sted
Mødecenter Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48 50
Beskrivelse
Repræsentantskabsmøde er klatreforbundets generalforsamling og forbundets højeste myndighed. 
Det er her repræsentanterne fra medlemsklubberne kan påvirke forbundets fremtidige indsatsområder.
 
Mødet afholdes på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, i gå afstand til banegården

Program overordnet
09.00 – 10.00 Ankomst og morgenbrød
10.00 – 12.00 Repræsentantskabsmøde ifølge vedtægterne
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 17.00 Repræsentantskabsmøde fortsat inkl. kaffe og kage og en sandwich til hjemturen.

Program ifølge vedtægterne
1 Valg af dirigent og referent.
2 Bestyrelsen og sekretariatet aflægger beretning.
3 Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning (konkurrenceudvalg, juniorudvalg, sikkerhedsudvalg, ordensudvalg).
4 Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab for det afsluttede år 2017.
5 Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år.
6 Behandling af indkomne forslag – deadline 9. november.
7 Fremlæggelse af budget, herunder fremlæggelse og godkendelse af kontingent (forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af kontingent.
8 Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
9 Valg af ordensudvalget: formand og suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år
   
   Fortælling fra 1-2 klubber som har arbejdet med Dansk Klatreforbunds strategispor
10 Eventuelt
 
Mødets dokumenter oploades på hjemmesiden
www.klatreforbund.dk/repreasentantskab 

Tilmelding her
Det er gratis at deltage for alle i klubbernes bestyrelser. Kørsel er for egen regning. 

 

DAGSORDEN OG BILAG UPLOADES PÅ
www.klatreforbund.dk/repreasentantskab

 
 


 
 

 
Dansk Klatreforbund