Træner 1 i København nov. 2018, Præstation
Tidspunkt
04.11.2018 kl. 10.00 - 04.11.2018 kl. 18.00
Sted
DBKK - Sundholm
Beskrivelse
Dansk Klatreforbunds Træner 1-uddannelse løber over fire moduler med hvert sit tema.
Du kan tage modulerne uafhængigt af hinanden eller som et samlet forløb alt efter, hvad der passer dig bedst.
 
Modulet om Præstation behandler følgende emner:
• Arbejdskrav til klatrekonkurrencer
• Faldtilvænning
• Målsætning og sæsonplanlægning
• Tempo og taktik
• Udholdenhedstræning
• Forebyggelse af idrætsskader
 
Du skal medbringe klatresko og tøj, som du kan klatre i. Mindst halvdelen af dagen kommer til at gå med fysiske aktiviteter.
Der indgår ikke forplejning i kurset, så medbring frokost og snacks samt vandflaske.
 
Kurset afholdes i DBKK''''''''''''''''''''''''''''''''s gamle hal på Sundholm:
"Kedelhallen"
Sundholmsvej 28D
2300 København S
Dansk Klatreforbund