Assistenttræner uddannelse
Tidspunkt
25.01.2020 kl. 10.00 - 25.01.2020 kl. 18.00
Sted
Odense Boulderklub
Beskrivelse

Assistenttræner uddannelse

På dette kursus får træneren en række redskaber at støtte sig til i forbindelse med planlægning og gennemføring af en træningsgang. Udgangspunktet er træning af børn og unge, men overførbart til træning af voksne. Vi kommer bl.a. til at arbejde med følgende emner:

  • Trænerrollen

  • Den gode træning

  • Instruktion og feedback

  • Udvikling af nye øvelser- aktivitetshjulet

Målgruppen for dette kursus, er trænere der er nye i trænergerningen. Kurset henvender sig både til den unge udøver, der eksempelvis skal fungere som assistenttræner, og til en forælder der gerne vil hjælpe til med sit barns træning og få redskaber til dette. Kurset varer 8 timer, undervisningen er overvejende praktisk, men der vil indgå teori oplæg og gruppearbejde.


Dansk Klatreforbund