Junior sommertræf på Bornholm (Voksen tilmelding)
Tidspunkt
29.07.2021 kl. 00.00 - 30.07.2021 kl. 24.00
Sted
Nordlandshallen, Strandvejen 1 i Allinge.
Beskrivelse

Voksen tilmelding til Junior sommertræf

 

For hver 4 juniorer fra samme klub kan 1 træner/voksen resurseperson få gratis indkvartering og

 

forplejning. Øvrige voksne må betale 1200 kr. Det er den enkelte klubs bestyrelse eller
trænerteam som afgør hvilke voksne der får gratis ophold. Beløbet for øvrige voksne opkræves 1.
Juli 2021. Alle voksne vil blive bedt om at underskrive en børneattest som tilsendes fra Politiet via
E-boks

 

Oplysninger ang. allergi og evt. speciel mad sendes pr. mail til taj@7184.dk senest d.1/7. Skriv “JT Mad” i emnefeltet
Ved spørgsmål kontaktes Erling Strauss på 22 32 33 77 - erlingstrauss@yahoo.dk
 

Vel mødt ved Juniorudvalgets 16. sommertræf.

Dansk Klatreforbund