Klubmodul henter siden
Repræsentantskabsmøde 2021
Tilmeldingsfrist er overskredet

 


 

Søndag d. 30. maj 2021
Odense Mødecenter, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense   
OBS!!  Coronapas obligatorisk

Program:

09.00 – 10.00 Ankomst, morgenbrød og snak
10.00 – 12.00 Repræsentantskabsmøde
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 17.00 Repræsentantskabsmøde fortsat inkl. kaffe og kage

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsen og sekretariatet aflægger beretning.
  3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning (konkurrenceudvalg, juniorudvalg, sikkerhedsudvalg, ordensudvalg, Bornholms udvalget).
  4. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab for det afsluttede år 2020.
  5. Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år i lyset af COVID-19.
  6. Behandling af indkomne forslag – deadline 9.maj.
  7. Fremlæggelse af budget, herunder fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  9. Valg af ordensudvalget: formand og suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år.
  10. Eventuelt.


Forslag:

Forslag som ønskes behandlet skal være Dansk Klatreforbund i hænde senest 9.maj 2021. Forslag sendes til kontor@klatreforbund.dk og vil være tilgængelige på hjemmesiden senest 23. maj 2021. Dagsorden og bilag uploades på www.klatreforbund.dk


Tilmelding:
Det er gratis at deltage for alle i klubbernes bestyrelser. Kørsel er for egen regning.
Seneste tilmelding mandag d. 21. maj  (I forhold til madbestilling)

 

Tilmeldte
27 /50
Tilmeldingsfrist
24.05.2021
Tidspunkt
30.05.2021 kl. 10.00 - 30.05.2021 kl. 17.00
Sted
Mødecenter Odense
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Nyheder

Sponsorer